top of page

Ochrana súkromia

Všeobecné informácie

Služba Pôjdeto, ktorej poskytovateľom je Slovak Telekom, rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov Telekomom. Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať.

Podrobnejšie informácie

Podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov:

  • Ak ste naším zákazníkom nájdete TU.

  • Ak ste návštevníkom webových stránok Telekomu, nájdete TU.

kamil2.png
bottom of page