top of page

Vyhlásenie prevádzkovateľa a cookies

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.


Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Piwik, Exponea a HotJar. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.
 

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

 

Aké cookies vyhodnocujeme

Základné súbory cookies, tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Prevádzkové súbory cookies, tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
Reklamné súbory cookies, slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Cookies tretích strán, vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Piwik, HotJar, Exponea. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Ako skontrolovať nastavenie cookies


)Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich Internetových aplikácii (webmail.telekom.sk, moj.telekom.sk, forum.telekom.sk). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:


Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou, vrátane priamej reklamy.


Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V prípade ak disponujeme Vašim súhlasom na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely tieto spájame s informáciami o vašich aktivitách na webovej stránke. K spojeniu dochádza po prihlásení do zóny moj.telekom.sk, vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru alebo prístupom na stránku m.telekom.sk cez mobilné dáta Telekomu. Cieľom tohto spájania je lepšie rozpoznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu a personalizáciu webového obsahu.
Voči takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody môže požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany. Spôsob odvolania súhlasu je popísaný nižšie.

 

Analytické nástroje

V rámci reklamných služieb využívajú naše stránky analytické nástroje primárne za účelom realizácie marketingové kampane, hodnotenie správania zákazníkov, sledovanie a zaznamenávanie chýb v mobilnej aplikácii a zber potenciálnych zákazníkov.

 • Google Analytics je analytickým nástrojom pre sledovanie správania používateľov na Webe a v aplikáciách. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe Cookies. Telekom neposiela žiadne osobné údaje používateľov. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.google.com

 • Facebook na našich stránkach využívame nástroje Facebook Customer Audience na účely remarketingových kampaní Telekomu na Facebooku výhradne na základe Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, ktorý ste Telekomu poskytli a ktorý môžete kedykoľvek odvolať podľa pokynov nižšie. Ďalej využívame Facebook pixel na optimalizáciu marketingových ponúk Telekomu na Facebooku, v prípade, že ste poskytli Facebooku relevantné súhlasy so spracúvaním cookies. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.facebook.com

 • HotJar nástroj pre sledovanie a vyhodnocovanie správania zákazníkov na Webe formou heatmap. HotJar vyhodnocuje iba na základe Cookies, Telekom neposiela žiadne ďalšie údaje zákazníkov. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.hotjar.com

 • Adform Nástroj je určený pre zaznamenávanie a vyhodnocovanie správania zákazníkov na Webe. Adform vyhodnocuje iba na základe Cookies, Telekom neposiela žiadne ďalšie údaje zákazníkov Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.adform.com

 • Exponea Adalytics je nástroj, ktorý využívame na zaznamenávanie a analýzu zákazníckeho správania na našich webových portáloch. Informácie o zákazníkoch zbierame zo stránok telekom.sk, m.telekom.sk, forum.telekom.sk a moj.telekom.sk.

  Pre účely zlepšovania kvality prehliadania zbierame z cookies nasledovné typy informácií:

  • Návštevy konkrétnych stránok na doméne Telekomu

  • Prezeranie produktov (mobilných, fixných, HW)

  • Zaznamenávanie interakcií na vyššie spomenutých stránkach (mám záujem formuláre, mobil každý rok atď.)

  • Informácie o interakciách so zobrazenými reklamami (kliknutia)

  • Kliknutia na niektoré špecifické prvky na stránke (obrázok, tlačidlo a pod.)


Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 6 mesiacov.
 

Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedené v časti Kontaktné údaje.

Aké cookies zbierame

Meno / Expirácia

JSESSIONID_Tomcat / session 

LFR_SESSION_STATE / session

COOKIE_SUPPORT / session

GUEST_LANGUAGE_ID / session

#-#-#-#-#custom_css / session

hs / session

ssr-cachin / 24 hodín

fedops.logger.sessionId / persistent

isp_resultOpenInTab / persistent

svSession / 2 roky

contact_form / session

CURRENT_URL / session

detected_language / 12 mesiacov

inject_url / session

placeholder / session

siteInfo / session

sitePages / session


Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo písomne:

Slovak Telekom, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika
Mailová adresa: ochrana.dat@telekom.sk


Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.


Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 1. februára 2022.

bottom of page